bunkry01.jpg

Opevnění České Kanady

V lesích a na pastvinách České Kanady můžete spatřit desítky objektů čs. opevnění.

Některé objekty leží přímo na okraji vesnic a měst, jiné u rybníků, v hlubokých lesích a dotvářejí nezapomenutelné kouzlo krajiny. Přímo v renesančních Slavonicích naleznete vedle sebe středověké opevnění s dohledem na moderní pevnůstky. Nejzajímavější je možnost si vyfotit strážce České Kanady – hrad Landštejn společně s bunkrem čs. opevnění. V okolí hradu Landštejn v lesích mezi skalními masivy a balvany naleznete tyto betonové strážce naší republiky. U Nové Bystřice (rybník Osika) leží pevnosti přímo u rekreačního rybníka a tratě úzkokojelky JHMD. (vidět parní vlak jedoucí kolem bunkru v krásné krajině to určitě je nezapomenutelný zážitek).

 

Trocha historie

V roce 1935 započala v Československu výstavba opevnění na obranu před nacistickým Německem. Toto opevňovací úsilí silně zasáhlo i oblast České Kanady. Již v létě 1936 zde probíhala betonáž jednoduchých železobetonových pevnůstek, které měly být podle typu vyzbrojeny 1 až 3 kulomety. Dodnes je nalezneme severně od Nové Bystřice, ale i Starého Města p. L. a u Slavonic.

Následující rok se v Čs. republice začaly budovat nové objekty lehkého opevnění, které dnes známe pod označením "řopík", podle zkratky ŘOP (Ředitelství opevňovacích prací). Ty byly na svou dobu velmi moderně pojaté. Mohly být stavěny v souvislých liniích o několika sledech, ve kterých se vzájemně palebně podporovaly. Během roku 1937 byly tyto "řopíky" betonovány v prostoru Slavonic a Starého Města pod Landštejnem.

V březnu 1938 došlo k zásadnímu zlomu. Hitler obsadil sousední Rakousko, takže jižní Čechy a jižní Morava znenadání sousedily s nacistickým Německem. Čs. armáda na to reagovala tím, že především posílila obranu do té doby slabě opevněných jižních Čech. V prostoru Nové Bystřice a Starého Města p. L. bylo v plánu vybudovat 225 řopíků a navíc mělo více ve vnitrozemí, v úseku Stráž nad Nežárkou - Horní Pěna - Strmilov, vzniknout druhé obranné postavení.

Rok 1938 měl však rychlý spád. Opevnění v České Kanadě bylo obsazeno armádou již v květnu 1938, při tzv. částečné mobilizaci, a poté v září 1938, během zářijové krize. To již stálo mezi Novým Vojířovem (tehdy Peršlákem) a Starým Městem p. L. 112 "řopíků" ze zmiňovaných 225 plánovaných, tedy polovina, které se zde podařilo vybetonovat za pouhé tři měsíce (!).

O opevnění České Kanady se nakonec nebojovalo, neboť známý Mnichovský diktát učinil konec nad érou První republiky. Počátkem října 1938 bylo pohraničí Jindřichohradecka zabráno německou armádou a připojeno k Hitlerově Třetí říši.

Opevnění postavené na Novobystřicku a u Starého Města p. L. však Němci nezničili a jeho objekty můžeme obdivovat dodnes. Východně od obce Klášter II (Konrac) se poblíž silnice Klášter - Landštejn nachází Muzeum čs. opevnění Klášter, kde bývá v letních měsících zpřístupněn jeden objekt, který je uveden do stavu, v jakém se zdejší "řopíky" nacházely v období zářijové mobilizace 1938. Objekt nese dobovou výzbroj a výstroj a průvodce v něm provádí odborný výklad. Na dvou prohlídkových trasách pak lze spatřit dalších sedm objektů. Více se o tomto muzeu, včetně návštěvní doby, dozvíte na jeho stránkách www.bunkry-jh.cz

V České Kanadě naleznete i několik technicky zajímavých objektů. Poblíž lyžařského vleku nad Novou Bystřicí se nachází tzv. lomený objekt, kde je levá místnost se střílnou posazena z důvodu  prudkého svahu o jeden metr níže než místnost pravá a spojena s ní několika schody. Se stejným řešením se lze setkat nad Starým Městem p. L. nedaleko potoka Kolčavky. Severně od obce Skalka pak leží unikátní jednostřílnový objekt z roku 1936, který se v celé České republice nachází jen v tomto jediném exempláři.

Štítky: Historie

Sledujte nás


© 2021 ČESKÁ KANADA ŽIVĚ, Tvorba webových stránek www.hajnystudio.eu

Použitím tohoto webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie pro analýzy, přizpůsobený obsah a reklamy. Další informace